Termeni si conditii

Data Efectivă: 27/03/2024

1. TERMENI GENERALI
Acest set de termeni și condiții reprezintă acordul (contractul) dintre Oceanul Indian SA, persoană juridică cu sediul în Str. Elena Văcărescu, nr. 74, bl. XXI/2, parter, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. RO 39003860, având CUI J40/3438/2018, denumită în continuare „Societatea” și persoanele care utilizează pagina web https://www.stradale.ro/ (”Site-ul”) și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului (”Serviciile”).
Vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor de mai jos, inclusiv a informațiilor privitoare la prelucrarea datelor vizitatorilor acestui site; recomandăm citirea acestora înainte de a ne trimite orice mesaj/solicitare. Dacă omiteți să citiți acest set de termeni și condiții, dar utilizați Site-ul vom considera ca ați acceptat tacit acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).
Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestora), vă rugăm să încetați imediat utilizarea Site-ului.
În calitate de proprietară a Site-ului, Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să îi respectați.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR.
Site-ul reprezintă un spațiu virtual prin intermediul căruia Societatea asigură persoanelor care accesează Site-ul („Utilizatori”), prezentarea de Servicii
personalizate:
a) Servicii de catering: Societatea oferă servicii de catering personalizate, creând experiențe culinare cu meniuri adaptate la preferințele fiecărui client, la nevoile dietetice și la tema evenimentului.
b) Servicii de organizare evenimente: Oferim servicii complete de organizare evenimente, colaborând cu clienții pentru a da viață viziunii lor prin diverse tematici, decorațiuni și amenajări inovatoare ale spațiului destinat evenimentului.
c) Servicii de închiriere de spații: Societatea este, de asemenea, specializată în închirierea de spații pentru evenimente, oferind acces la o selecție de locații emblematice și spații private. Echipa noastră ajută la selectarea locației perfecte care se aliniază cu amploarea, tematica și cerințele evenimentului, gestionând și coordonând logistica cu locul de desfășurare.
d) Servicii de informare: Societatea oferă informații in legătură cu meniurile zilnice din toate locațiile în care activam.
Deși ne străduim să ne adapteze la o gamă largă de tipuri de evenimente, există anumite limitări ale Serviciilor pe care le putem oferi. Prestarea Serviciilor poate fi influențată de disponibilitatea resurselor, inclusiv a personalului și a capacităților locației. Ne rezervăm dreptul de a refuza prestarea unor Servicii, în special cele cu privire la evenimente care necesită licențe specializate sau care nu se încadrează în standardele noastre etice și de sustenabilitate. Limitările și excluderile specifice vor fi discutate în timpul fazei de planificare pentru a asigura transparența și alinierea la așteptările clienților.]
Imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar Serviciile prestate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor sau design-ului, fără vreo notificare prealabilă din partea Societății.

3. UTILIZARE ȘI CONȚINUT
Site-ul conține o serie de informații ce pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui echipament electronic, incluzând, dar nelimitându-se la: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informații, reclame („Conținutul”).
Pe lângă Conținutul descris mai sus, Site-ul prezintă o serie de funcționalități care permit contactarea noastră de către Utilizatori, prin intermediul formularelor de contact puse la dispoziție, având în vedere următoarele scopuri:
– Feedback-ul pentru Serviciile noastre: încurajăm Utilizatorii să ne trimită feedback despre experiențele lor. Aceste informații sunt importante pentru îmbunătățirea Serviciilor noastre.
– Contactarea pentru oferte legate de evenimente: Utilizatorii pot completa formulare pentru a solicita informații sau oferte personalizate legate de organizarea de evenimente de către Societate.
Navigarea pe Site-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acestea, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul scris al Societății. Nerespectarea acestor condiții atrage răspunderea conform legilor în vigoare.
Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe Site, conferă dreptul Societății de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unor asemenea fapte.

4. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toată creația grafică și conținutul Site-ului incluzând, dar fără a se limita la semnele grafice, denumirile, mărcile simbolurile, imaginile, textele, fișierele multimedia, feedback-ul primit de la Utilizatori sunt proprietatea exclusivă a Societății, fiind protejate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Fac excepție semnele grafice aparținând altor entități colaboratoare ale Societății.
Societatea oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Site-ul. Această licență are unicul scop de a permite Utilizatorului de a accesa Site-ul și/sau Serviciile Societății, cu respectarea prevederilor din acest set de termeni și condiții.
Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze Serviciile, informaţiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării Site-ului, în parte sau complet.
Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuirea sau crearea unor materiale derivate, bazate pe Serviciile prestate de Societate sau pe programele folosite în cadrul Site-ului.
Conținutul Site-ului nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Societății sau al licenţiatorilor Societății (dacă este cazul). Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Site-ului, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul are permisiunea scrisă din partea Societății. În cazul în care Societatea conferă Utilizatorului dreptul de a folosi într-un anumit fel conținutul Site-ului, Utilizatorul îl va utiliza numai în scopul în care acesta a fost definit și pe perioada definită în acordul prealabil.
Utilizatorul acceptă în mod expres utilizarea de către Societate a lucrărilor executate în cadrul prestării serviciului pentru prezentarea portofoliului său. Societatea va putea utiliza portofoliul cu scopul prezentării paletei de clientelă și a propriilor abilități.
Societatea va putea utiliza numele de afaceri a Beneficiarului și îl va putea identifica (după numele de companie, site web, logo, etc.) ca un client al Societății.

5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pe lângă acest set de termen și condiții, vă recomandă să citiți și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, publicată pe Site pentru a înțelege modul în care putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, care sunt drepturile dvs. și modul în care acestea pot fi exercitate.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul este de acord că utilizarea acestuia este pe propria răspundere. Societatea nu este responsabilă pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea ca urmare a accesării sau navigării pe Site.
Răspunderea pentru buna funcționare a Site-ului precum și pentru disponibilitatea oricărui serviciu este exclusă. În mod special, Societatea exclude orice garanție că:
 Site-ul va funcționa fără întreruperi;
 defectele vor fi remediate, că Site-ul sau serverele care le pun la dispoziție nu conțin viruși și alte componente dăunătoare;
 utilizarea sau rezultatele utilizării Site-ului sau materialele puse la dispoziție ca parte a Serviciilor oferite sunt corecte, exacte, oferite în timp real sau sigure în
orice alt fel.
Societatea își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorilor oricând accesul la Site. Societatea nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.
Toate informațiile și materialele conținute pe Site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Societatea își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini, texte sau orice alt conținut postate pe Site ori transmise prin mijloacele de comunicare la distanță.
Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, posibilitate de folosire, date sau alte pierderi, care ar rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul, greșeli, omisiuni, întreruperi, erori, defecțiuni, întârzieri în funcționare sau transmisie, acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului, declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor Site-ului, sau orice neîndeplinire de performanță a Site-ului, ori alte probleme legate de Serviciile Site-ului.

10. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizați Site-ul, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea Site-ului se face pe propria răspundere;
– Societatea nu oferă nicio garanție că informațiile vor împlini toate cerințele Utilizatorului;
– Serviciile vor fi neîntrerupte, furnizate la timp, sigure sau fără erori;
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor Site-ului vor fi corecte sau de încredere;
– calitatea oricăror Servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de Utilizator prin intermediul Site-ului va satisface toate cerințele;
– orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează Site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și Servicii din conținutului Site-ului.
Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute prin accesarea Site-ului sau prin intermediul Serviciilor Site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

7. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Plasarea unui hyperlink spre Site necesită o autorizație prealabilă în scris de la Societate. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre Site, este necesară contactarea Societății la adresa office@flavours.ro.

8. LEGEA APLICABILĂ
Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul acceptă că orice dispute legate de accesarea acestora sunt guvernate și interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române competente, din circumscripția teritorială a Societății. Societatea nu oferă garanţia că Site-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări din afara României.

9. PREVEDERI FINALE
În cazul în care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.
În cazul în care orice termen sau prevedere al/a acestui set de Termeni și Condiții sau al/a oricărui document inclus sau la care s-a făcut referire în acest set de Termeni și Condiții este considerat/considerată de către o instanță competentă ca fiind contrar/contrară legii, respectivul termen va fi eliminat din acest set de Termeni și Condiții, iar restul prevederilor din acest set de Termeni și Condiții nu vor fi afectate. De asemenea, în măsura permisă de lege, aplicarea respectivei prevederi altor persoane sau circumstanțe decât celor față de care aceasta este invalidă sau inaplicabilă nu va fi afectată de nulitatea acesteia. Fiecare prevedere a acestui set de Termeni și Condiții va fi valabilă şi aplicabilă în măsura permisă de lege.
Acest set de termeni și condiții reglementează relația dintre Societate şi Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, acesta nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane. Nicio prevedere a acestui set de termeni și condiții nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Societate un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun / nicio drept, putere sau autoritate, expres / expresă sau implicit / implicită, să o angajeze pe cealaltă.

10. CONTACT
Societatea poate fi contactată la adresa Str. Elena Văcărescu, nr. 74, Bl. XXI/2, ap. 1, Sector 1, București și/ sau e-mail: office@flavours.ro
Cu excepția cazului în care Utilizatorul comunică orice modificare, notificările vor fi transmise la datele de contact furnizate de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.