Regulament de desfășurare a programului de fidelitate

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul programului de fidelitate este compania S.C. OCEANUL INDIAN SRL, cu sediul în București, Str. Belgrad, nr. 5, etaj 1, ap. 4, Sector 1, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/5807/2010, cod fiscal 17572759, înregistrată cu numărul 33153 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform cerințelor Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Art. 2 – Participanți

În programul de fidelitate se poate înscrie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează produse din locațiile afiliate acestui program, prin completarea formularului de înscriere publicat pe site-ul www.stradale.ro. La acest program nu au voie să participe angajații OCEANUL INDIAN SRL.

Art. 3 – Locațiile afiliate

Cardul obținut conform art.2 poate fi utilizat numai în cadrul locațiilor Stradale. În acest program de fidelitate sunt incluse toate produsele comercializate de către locațiile afiliate,

Lista locațiilor Stradale

Stradale Bucharest Business Park (Sos. București – Ploiești 1A)
Stradale Oregon Park (Sos. Pipera nr. 46D – 46E – 48)
Stradale Express (Bd. Barbu Văcărescu nr. 120 – 144)
Stradale Willbrook (Sos. București – Ploiești, nr. 172 – 176, Willbrook Platinum Center)
Stradale Cluj (Str. Constanța nr. 30 – 34)

Art. 4 – Durata

Perioada valabilității programului de fidelitate este nelimitată.
Emitentul cardurilor își rezervă dreptul de a sista sau modifica programul de fidelitate.

Art 5. – Condiții de validare

Pentru a beneficia de Cardul de fidelitate Stradale, clientul trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele criterii:

a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de la art. 2
b) Clientul trebuie să completeze formularul Cardului de fidelitate Stradale, cu urmatoarele informații: nume și prenume, data nașterii, sex, adresa de e-mail, disponibil pe site-ul www.stradale.ro
c) Cardul poate fi folosit din momentul în care este primit de către client în format electronic, pe adresa de e-mail, la scurt timp după completarea formularului.
d) Cardul are perioada de valabilitate nelimitată.

Art. 6 – Acordare și folosire

a) Acordare

Cardul se obține pe loc, în cadrul locațiilor Stradale, cu condiția înregistrării prealabile prin completarea formularului de înscriere existent pe site-ul www.stradale.ro.

b) Folosire

Fiecare card de fidelitate este unic și atribuit unei singure persoane.
Clientul trebuie să completeze formularul Cardului de fidelitate Stradale, cu următoarele informații: nume și prenume, data nașterii, sex, adresa de e-mail, disponibil pe site-ul www.stradale.ro.

Dacă în urma verificării, informațiile sunt incomplete sau greșite, OCEANUL INDIAN are dreptul de a bloca acel card.

Pentru a beneficia de programul de fidelitate, clientul trebuie să prezinte cardul în format electronic sau fizic, pe care casierița să îl scaneze și în baza căruia va aplica un discount de 2% la fiecare utilizare.

Mai mult, clienții înscriși în programul de fidelizare vor beneficia de ofertele din locații, create special pentru aceștia.

Ofertele se vor anunța pe pagina de Facebook „stradalero” și/sau pe pagina de Instagram „stradale”.

Discountul nu se va aplica tigarilor si bauturilor imbuteliate.

S.C. OCEANUL INDIAN SRL nu poate fi făcută răspunzătoare în cazul utilizării cardului de către alte persoane decât cele înscrise în Cardul de fidelitate Stradale.

Posesorii cardului sunt obligați să anunțe dispariția sau furtul cardului la departamentul de Marketing, la următoarea adresă de email carduri@stradale.ro. OCEANUL INDIAN SRL nu este răspunzătoare pentru discounturile de care a beneficiat deținătorul temporar în perioada de până la anunțarea dispariției sau furtului cardului.

Folosirea improprie sau frauduloasă a Cardului de fidelitate Stradale de către posesorul său atrage după sine retragerea cardului și excluderea acestuia din programul de fidelitate.

Cardul nu are valoare comercială și nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar în contravaloarea discountului de care beneficiază clientul.

Acest card nu este un card de plată sau de credit sau vreun alt mijloc de plată. Emitentul și proprietarul acestui card este OCEANUL INDIAN SRL, care își rezervă dreptul de a decide sistarea sau modificarea în orice moment a programului de fidelizare sau de anulare a cardului.

Cardul poate fi utilizat în conformitate cu acest regulament, ce este disponibil pe www.stradale.ro, sectiunea Cardul Stradale.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la carduri@stradale.ro

Cardul trebuie protejat împotriva deteriorării.

Art. 8 – Alte clauze

OCEANUL INDIAN SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existenței programului de fidelitate Stradale, fără o notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștința clienților prin afișare pe site-ul www.stradale.ro, secțiunea Cardul Stradale.

Pentru orice alte informații sau nelămuriri, ne puteți contacta la adresa carduri@stradale.ro.

Prezentul Regulament este pus gratuit la dispoziția clienților în toate locațiile Stradal, precum și pe site-ul www.stradale.ro, secțiunea Cardul Stradale.