Regulament de desfasurare a Concursului “Kind reminder giveaway“

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului „Kind Reminder Giveaway ” (denumit in continuare „Concursul”) este
S.C. OCEANUL INDIAN S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Str. Elena Vacarescu, nr. 74, bl. XXI/2, parter, Sector 1, Bucuresti, adresa de corespondeță în Str. Elena Vacarescu, nr. 9, sector 1, Bucuresti, cod postal 013931, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5804/2010, CIF RO17572759, cont nr. RO25BTRLRONCRT0442843201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Bogdan Tiu – Director Executiv.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului, denumit in continuare „Regulament Oficial”. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.stradale.ro

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfasurat in mediul online, pe retelele de socializare Facebook si Instagram. Premiile care constau in masa de pranz vor fi revendicate in oricare din locatiile Stradale, Bucuresti si Cluj-Napoca.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura intre 27 octombrie – 1 noiembrie 2022. Cei 3 castigatori vor fi anuntati pe data de 2 noiembrie, dupa ora 12:00. Intre 7 – 11 noiembrie vor putea fi gasite mesajele castigatoare in bomboanele cu ravas din restaurantele Stradale.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest Concurs se poate inscrie automat orice persoana fizica cu cetatenie romana si domiciliul in Romania, avand BI/CI valid emis de autoritatile din Romania, care are varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului. Se considera decazut din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente false sau asupra carora exista suspiciuni de fals/frauda.
Nu se percep taxe de participare.
Nu au dreptul de a se inscrie la Concurs angajatii Organizatorului precum si sotul/sotia si rudele de gradul 1 si 2 ale acestora (copii, parinti etc).

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI SI MECANISMUL CONCURSULUI

In perioada alocata concursului, participantii se pot inscrie in concurs astfel:
– Sa lase un comentariu la postarea dedicata concursului de pe paginile Instagram si/sau Facebook Stradale.
– In comentariu sa se mentioneze un mesaj preferat potrivit tematicii filmului „Teambuilding”.
– Comentariul trebuie sa fie postat intre 27 octombrie – 1 noiembrie 2022.
– Cele mai creative 3 mesaje vor castiga. Comentariile vor fi alese de echipa de Marketing a Stradale.
– Vor exista 3 castigatori ale caror premii, pentru fiecare in parte, vor fi urmatoarele: o invitatie la filmul Teambuilding si o masa la Stradale pentru un grup format din maximum 10 persoane; iar valoarea prânzului este de 50 de lei de persoană.
– Castigatorii vor fi anuntati in data de 2 noiembrie, dupa ora 12:00, printr-un mesaj privat pe reteaua de socializare unde au postat comentariul, mentionandu-se si premiile castigate.
– Între 7 – 11 noiembrie vor putea fi găsite mesajele căștigătoare în bomboanele cu răvaș din restaurantele Stradale.

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

– In cadrul acestui concurs vor fi acordate 3 premii, fiecare fiind format dintr-o invitatie la filmul „Teambuilding” si un pranz la Stradale pentru un grup de maximum 10 persoane. Valorea unui prânz este de 50 de lei/persoana.
– Premiul care consta in masa de pranz se poate consuma pana pe 29 noiembrie 2022, ora 15:30, putand fi revendicat pe baza unui act de identitate valabil.

Prin acceptarea premiilor, castigatorii accepta ca numele si imaginea lui sa fie facute publice si folosite de catre Organizator in scopuri publicitare, castigatorul neputand emite pretentii financiare impotriva Organizatorului pentru realizarea si difuzarea acestora. In cazul in care Organizatorul constata ca persoana desemnata drept castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat oricare dintre conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi va rezerva dreptul de a suspenda sau retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului Oficial al Concursului.

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin prezentul Regulament, tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata SC Oceanul Indian SRL, Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33153 cu sediul in Str. Belgrad nr. 5, Bucuresti. De asemenea, participantii au dreptul de a se adresa justitiei, conform legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA/INCETAREA CONCURSULUI

Concursul va inceta la incheierea perioadei prevazuta in Sectiunea 3. Durata Concursului. De asemenea, Concursul va putea fi intrerupt ori incetat prin decizia Organizatorului, insa nu inainte de a instiinta publicul prin afisarea anuntului pe www.stradale.ro